En què afecten els implants dentals a la salut del teu organisme?

Sabem que la part estètica es veu realment afavorida quan prenem la decisió de recórrer als implants dentals, ens sentim millor gràcies a la naturalitat del resultat, però Què succeeix amb el nostre organisme?, La salut es veu beneficiada o succeeix tot el contrari?

Com sabem que aquesta és una de les principals barreres que impedeixen que prenguem una decisió concreta, passarem a analitzar aquesta qüestió i revisarem algunes dels avantatges que aporta comptar amb implants dentals.

Recupera el teu somriure i qualitat de vida substituint les teves dents perdudes per implants dentals de màxima qualitat aqui

Revisión postoperatorio Implantes Dentales Reus

El primer és el mastegat. Si bé abans, pel motiu que fora, nostres vells i gastades dents no podien mastegar, mossegar o fins i tot arrencar com volguéssim, ara tornarem a disposar d’unes peces 100% adaptades a la mandíbula, és a dir, tornarem a realitzar les mateixes funcions que en el seu moment vam perdre a causa del mal estat de la boca i concretament, les dents.

Digestió

Com era evident, els aliments que no són correctament mastegats en la boca, arriben a l’estómac tan “sencers” que resulta realment complex poder descompondre’ls tots, per la qual cosa el procés de digestió es veu afectat. Els implants dentals permeten que això no succeeixi, ja que mastegarem amb total eficiència.

Recupera el teu somriure i qualitat de vida substituint les teves dents perdudes per implants dentals de màxima qualitat aqui

Infeccions

Pot semblar un absurd per als qui ho desconeixen, però es tracta d’un tema realment delicat i causant de multitud d’infeccions. Mantenir una boca descurada, amb peces dentals en malament estat provoca que les genives també sofreixin ferides i es deteriorin. La substitució per implants dentals elimina aquesta possibilitat i permet que les genives es recuperin.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar