Que són les pròtesis dentals sobre implants?

Les pròtesis dentals sobre implants dentals constitueixen la forma mes innovadora còmoda i estètica de reposar les dents perdudes o aquelles dents que pel seu estat no es poden reparar. Per a la confecció d’aquesta mena de pròtesis dentals sobre implants és necessària la prèvia instal·lació d’uns implants dentals que ens serviran de base per a fixar les nostres pròtesis en boca.

En definitiva es tracta de la raó per la qual existeixen els implants dentals i pel que han constituït una revolució en l’odontologia moderna ja que sense l’existència de bones pròtesis dentals sobre implants a ningú li interessarien aquests caragols que posem en els maxil·lars.

prótesis dentales sobre implantes

Segons les dents que hàgim de reemplaçar podem parlar de:
-PROTESIS UNITÀRIA:

Són aquells casos en els quals només és necessari reposar una dent. Una bona pròtesi unitària comença amb un estudi previ del cas, tenint en compte la posició final que volem donar a la nostra pròtesi o dent definitiva. A partir d’aquí valorem la disponibilitat d’os així com de geniva i planifiquem el cas determinant si és necessària la realització d’empelts d’os i/o encia per a la col·locació optima de l’implant i la seva posterior restauració.

Un altre punt a tenir en compte és el tipus de pròtesi provisional que portarà el pacient. En molts casos la pròtesi provisional fixa immediata és la que mes ens ajuda a aconseguir els resultats desitjats.  A més de ser molt mes confortable per al pacient. En altres casos quan es posa en risc la supervivència de l’implant preferim realitzar un altre tipus de pròtesi provisional que no perjudiqui el resultat final del tractament.

Recupera el teu somriure i qualitat de vida substituint les teves dents perdudes per implants dentals de màxima qualitat aqui

-PROTESIS PARCIAL IMPLANTOSOPORTADA:

Consisteix a rehabilitar una zona on faltin 2 o mes dents mitjançant la instal·lació d’implants dentals. El gran avantatge d’aquest tractament respecte a la protesis fixa convencional o ponts sobre dents, és que no cal tocar cap dent sana per a reposar un altre que hem perdut. El numero d’implants i la localització dels mateixos vindrà determinat després de l’estudi realitzat per un especialista degudament qualificat.

-REHABILITACIÓ COMPLETA IMPLANTOSOPORTADA O IMPLANTORETENIDA:

Quan restaurem totes les dents d’una arcada. Clínicament se’ns poden donar diverses situacions i en funció de cadascuna aquesta indicat un tractament o un altre:

1- Pot ser que només faci falta la reposició de dents en la boca. Ja que la resta de teixits, os maxil·lar i geniva es conservin bé, i els espais a rehabilitar ho permetin. En aquest cas estaria indicat realitzar una protesis fixa de PORCELLANA o de METALL- PORCELLANA.  Sobre implants, per a poder realitzar-la és necessari instal·lar entre 6-8 implants.

2- Quan a més de les dents també es veuen afectades altres estructures, com l’os o la geniva, però volem rehabilitar al pacient de manera fixa la indicació seria una PROTESIS HÍBRIDA. És necessari instal·lar entre 4-6 implants per a aquesta mena de tractament.

3- Quan hi ha una pèrdua d’estructures global, o en pacients més majors la millor solució sol ser la PROTESIS IMPLANTORRETENIDA, o SOBREDENTADURA. És una protesis completa que queda fixa en boca mitjançant uns ancoratges de precisió i permeten remoure-la per a higienitzar-la. D’aquesta manera podem retornar el volum perdut al llavi.  I en general reconstruir totes les estructures perdudes mitjançant aquesta mena de pròtesi.

Recupera el teu somriure i qualitat de vida substituint les teves dents perdudes per implants dentals de màxima qualitat aqui

Al seu torn, la pròtesi sobre implants pot ser:
Caragolada, amb l’avantatge que podem desmuntar les dents quan vulguem.
Cementada, és una pròtesi dental fixa i no existeix la facilitat anterior. I en cas d’haver de desmuntar la pròtesi, la situació és més complicada. Com a avantatge cal destacar la seva major estètica enfront de les anteriors.

La col·locació de les pròtesis dentals sobre implants en general requereix d’un temps de osteointegración.  Ja que és necessari que primer fixin els implants en l’os.  I a continuació es col·loca la pròtesi dental sobre ells.

No obstant això, hi ha casos en els quals el pacient necessita de disposar de la pròtesi dental en el mateix dia. Per a això existeix una modalitat de pròtesis dentals denominades com pròtesis de càrrega immediata. És necessari una bona estabilitat primària dels implants. Una bona densitat òssia, coneixements avançats de pròtesis sobre implants, i la confecció d’una segona pròtesi definitiva al cap d’uns mesos, quan els teixits s’han adaptat als implants.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar